Największa

szutrowa przygoda

na Śląsku

22-23.07.2023

Bielsko-Biała

200 i 400 km

Przedstawiamy Wam wydobyty wprost z kopalni wyobraźni wyścig gravelowy, który zapoczątkuje ultra-ciekawą przygodę. Jako grupa pasjonatów różnych dziedzin połączyliśmy miasta, góry, pola i lasy w jeden niepowtarzalny twór: Carbon Gravel Race!

Carbon Gravel Race zaprowadzi Was w przepiękne, malownicze scenerie okraszone różnorodnymi nutami industrialnych dźwięków śląskich kopalni, pociągów oraz fabryk. Niepowtarzalny klimat miejsc dopełnią lasy, pola oraz góry, w których odnajdziecie niezgłębioną ciszę, piękno przyrody oraz więź ze zwierzętami, które z ciekawością będą się przyglądać Waszym rowerowym zmaganiom. Błoto, trawa i beton. Mostki, kładki i przeprawy. Gęsi, koty oraz psy, które od czasu do czasu będą Was motywować do sprintów to tylko ułamek tego, czego doświadczycie jako uczestnicy Carbon Gravel Race. 

Natomiast aglomeracyjny zapach wydobywający się z kawiarni Proper przypomni Wam jednak, chociaż na chwilę, o naszej cywilizacji, która pozostawi w Waszych kubkach smakowych słodki aftertaste. Ciekawi przygody? Gotowi na challenge? 

Trasy do wyboru

Trasa Grafitowa 200 km

Grafitem zapiszesz najważniejszą przygodę w swoim życiu. Będzie ona przyjemną refleksją nad tajemniczością śląskich industriali. Wydobędziesz ciekawostki wprost z zabytkowych kopalni ludzkich śladów ich mechanicznej twórczości. A biologiczną różnorodność roślin i zwierząt umieścisz głęboko w swojej świadomości by móc przenieść się później w ten zachwycający świat dzikości przy sprzyjającej okazji. Nazwa grafit pochodzi od greckiego graphein, czyli pisać i nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału. Dzięki Carbon Race wypiszesz na karcie swojego życia drogę pełną przygód.

Trasa Diamentowa 400 km

Po dotarciu na metę Trasy Diamentowej odnajdziesz się niepokonanym superbohaterem, a twoja radość będzie niezniszczalna jak diament. Diament jest bardzo rzadkim minerałem. Nazwa pochodzi od starogreckiego adamas oraz łacińskiego diamentum, czyli "niepokonany", "niezniszczalny" i nawiązuje do jego wyjątkowej twardości. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie dlatego też i Ty musisz być twardą osobą, która pokona każdą przeszkodę.

Stopień trudności: 2/5

2/5

Limit czasu wynosi 16 godzin

Stopień trudności: 4,5/5

4.5/5

Limit czasu wynosi 50 godzin

Trasa Grafitowa 200 km

Grafitem zapiszesz najważniejszą przygodę w swoim życiu. Będzie ona przyjemną refleksją nad tajemniczością śląskich industriali. Wydobędziesz ciekawostki wprost z zabytkowych kopalni ludzkich śladów ich mechanicznej twórczości. A biologiczną różnorodność roślin i zwierząt umieścisz głęboko w swojej świadomości by móc przenieść się później w ten zachwycający świat dzikości przy sprzyjającej okazji. Nazwa grafit pochodzi od greckiego graphein, czyli pisać i nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału. Dzięki Carbon Race wypiszesz na karcie swojego życia drogę pełną przygód.

Poziom trudności 2/5

2/5

Na trasie dostępne będą punkty żywieniowe w kawiarniach Proper.

 

Limit czasu wynosi 16 godzin

Trasa Diamentowa 400 km

Po dotarciu na metę Trasy Diamentowej odnajdziesz się niepokonanym superbohaterem, a twoja radość będzie niezniszczalna jak diament. Diament jest bardzo rzadkim minerałem. Nazwa pochodzi od starogreckiego adamas oraz łacińskiego diamentum, czyli "niepokonany", "niezniszczalny" i nawiązuje do jego wyjątkowej twardości. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie dlatego też i Ty musisz być twardą osobą, która pokona każdą przeszkodę.Poziom trudności 4,5/5

4.5/5

Na tej trasie obowiązuje formuła self-supported – brak bufetów i brak możliwości pomocy osób trzecich

Limit czasu wynosi 50 godzin

Wyścig zaprowadzi Was w przepiękne, malownicze scenerie okraszone różnorodnymi nutami industrialnych dźwięków śląskich kopalni, pociągów oraz fabryk. Niepowtarzalny klimat miejsc dopełnią lasy, pola oraz góry, w których odnajdziecie niezgłębioną ciszę

Baza maratonu

Baza maratonu oraz start ulokowane są na Błoniach w Bielsku Białej

 

Adres:
Pocztowa 32, 43-309 Bielsko-Biała

 

Cyklokarbon

Przyjedź z rodziną. Zaplanuj cały weekend w Beskidach. Przygotowaliśmy dla najmłodszych coś wspaniałego. Przełajowy wyścig, którego twórcą jest Robert Grajcarek właściciel klubu kolarskiego KKSBB. Dzieci Waligóry, młodzi adepci klubu kolarskiego również będą brały czynny udział w organizacji. Zapowiada się rodzinny klimat pośród górskich krajobrazów oraz leśnych ścieżek.

Pakiet startowy

Opłata startowa

Start w imprezie kosztuje 350 zł (trasa krótsza) lub 400 zł (trasa dłuższa).

Płatności należy dokonać do końca kwietnia. W przypadku późniejszej płatności naliczone zostaną dodatkowe opłaty

Zapisy

Zapach wydobywający się z kawiarni Proper przypomni Wam jednak, chociaż na chwilę, o naszej cywilizacji, która pozostawi w Waszych kubkach smakowych słodki aftertaste.

Zasady i najważniejsze informacje

REGULAMIN MARATONU CARBON GRAVEL RACE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Carbon Gravel Race (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą rowerową w formie rajdu turystycznego
 2. Maraton przeznaczony jest dla bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie miłośników długodystansowej jazdy na rowerze.
 3. Ostateczna trasa zostanie podana w stosownym komunikacie na stronie internetowej Maratonu. 
 4. Start wyścigu zaplanowany jest w sobotę 22 lipca 2023 r. od godziny 6:00 i odbędzie w grupach.
 5. Maraton odbywa się na dwóch dystansach: około 200 km i około 400 km.
 6. Limit czasowy dla dystansu 200 km wynosi 16 godzin, a dla dystansu 400 km wynosi 50 godzin.

II. FORMUŁA I UDZIAŁ

 1. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. 
 2. W razie powzięcia wątpliwości, czy zgłoszony uczestnik jest w stanie pokonać trasę Maratonu, Organizator ma prawo zażądać od niego udokumentowania przejechania trasy o długości co najmniej 300 km w formule non-stop.
 3. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu danej osoby do startu należy do Organizatora.
 4. Informacje o zapisach na Maraton oraz link do formularza zapisów dostępne są na stronie: https://www.carbongravelrace.pl
 5. Informacje o możliwości i procedurze rezygnacji z Maratonu dostępne są na stronie: https://www.carbongravelrace.pl

III. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
  1. sprawny technicznie rower,
  2. sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),
  3. Kask rowerowy
  4. logger GPS (sprawdzenie śladu GPS będzie podstawą do weryfikacji przejechania trasy),
  5. telefon komórkowy,
  6. dowód osobisty lub paszport.
 1. Wyposażenie zalecane:
  1. apteczka,
  2. zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe,
  3. zapasowe baterie, akumulatorki lub powerbank,
  4. zapasowe urządzenie do nawigacji i rejestracji śladu,
  5. podwójny komplet oświetlenia przedniego i tylnego,
  6. oświetlenie używane także w czasie dnia,
  7. ubiór zapewniający widoczność (odzież fluorescencyjna, odblaskowa, etc.).
 1. Przez sprawny technicznie rower, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, Organizator rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

IV. PRZEBIEG MARATONU

 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
  1. podpisanie oświadczenia z własnym imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby do kontaktu (ICE),
  2. osobisty odbiór pakietu startowego wraz z numerem startowym umieszczonym na czapce z daszkiem,
  3. zamocowanie numeru startowego na rowerze.
 1. Całą trasę Maratonu należy pokonać zgodnie z jej przebiegiem udostępnionym przez Organizatora. W razie zjechania z trasy, należy na nią powrócić w miejscu, w którym się ją opuściło (chyba, że uczestnik jedzie oficjalnym objazdem wyznaczonym przez zarządcę drogi, np. w przypadku jej remontu).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Maratonu, między innymi godzinę i sposób organizacji startu, informację o punktach kontrolnych, Organizator ogłasza w komunikatach technicznych na stronie https://www.carbongravelrace.pl.
 3. Czas przejazdu liczony jest bez przerwy od startu do momentu wjechania uczestnika na metę.
 4. Wyniki uzyskane w Maratonie dostępne są na bieżąco na stronie https://www.carbongravelrace.pl
 5. Uczestnik może zgłaszać do Organizatora uwagi dotyczące wyników w ciągu 3 dni od dnia zakończenia Maratonu.
 6. Maraton odbywa się w otwartym ruchu drogowym, a uczestnicy Maratonu mają obowiązek przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kłaść należy na zapewnienie odpowiedniej widoczności rowerzysty, a zwłaszcza na oświetlenie i elementy odblaskowe.
 7. Zakazana jest jazda pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Organizator ma prawo domagać się udowodnienia tego, że uczestnik przejechał całą trasę Maratonu. Weryfikacja przejazdu trasy Maratonu odbywa się na podstawie list uczestników oraz poprzez przedstawienie przez uczestnika oryginalnego śladu GPS pokonanej trasy.
 9. Pełne świadczenia mety (w szczególności otrzymanie pamiątkowego medalu czy innych upominków) przysługują wyłącznie uczestnikom, którzy pokonali trasę Maratonu zgodnie z zasadami imprezy i w wyznaczonym limicie czasu.

V. REGUŁY SAMOWYSTARCZALNOŚCI

 1. Maraton jest imprezą o charakterze samowystarczalnym, w którym uczestnicy pokonują samodzielnie trasę rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego.
 2. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 3. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację uczestnika. Z powyższego zakazu wyłączone jest korzystanie z ogólnodostępnych połączeń promowych na rzekach.
 4. Dozwolone są w szczególności:
  1. dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,
  2. wynajmowanie miejsc noclegowych w czasie trwania Maratonu,
  3. jazda grupowa wraz z innymi uczestnikami Maratonu,
  4. w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, a także osób nieuczestniczących w Maratonie, w tym wezwanie serwisu lub zjechanie z trasy; o konieczności zjechania z trasy Maratonu należy poinformować Organizatora. 
 1. Zabronione są w szczególności:
  1. jazda rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
  2. jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik Maratonu,
  3. jazda bezpośrednio za innym pojazdem,
  4. korzystanie z auta technicznego,
  5. korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,
  6. korzystanie z przepaków na trasie oraz wszelka zorganizowana pomoc zewnętrzna (poza przypadkami pomocy dopuszczonej oficjalnie przez Organizatora).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Maratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Maratonie.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Carbon.
 4. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
 6. Organizator Maratonu nie jest odpowiedzialny wobec uczestników Maratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Maratonem z winy innej niż umyślna.
 7. Organizator ma prawo do odwołania Maratonu:
  1. w przypadku wystąpienia siły wyższej,
  2. z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z odwołaniem Maratonu z przyczyn wskazanych w punkcie 7. powyżej.
 9. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w wyścigu i znalezienie się na liście startowej. Możliwość jej opłacenia zostaje uruchomiona później.
 2. Opłata startowa dla dystansu około 200 km wynosi odpowiednio:
  • do 30.04.2023 r. – 350 PLN 
  • od 01.05.2023 do 30.06.2023 r. – 400 PLN 
  • po 1.07.2023 r. – 450 PLN 
 1. Opłata startowa dla dystansu 400 km wynosi odpowiednio:
  • do 30.04.2023 r. – 400 PLN 
  • od 01.05.2023 do 30.06.2023 r. – 450 PLN 
  • po 1.07.2023 r. – 500 PLN 
 1. O udziale w imprezie decyduje kolejność wpłat
 1. Brak uiszczenia opłaty startowej do 14.07.2023 spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 2. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu podając wszystkie wymagane dane.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • do 30.03.2023 r. – 100% opłaty startowej
  • do 30.04.2023 r. – 75% opłaty startowej
  • do 1.07.2023 – 50% opłaty startowej
  • po 07.07.2023 r./14.07.2023 opłata startowa nie będzie zwracana

W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę lub na kolejną edycję Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych. Przepisanie pakietu startowego jest możliwe maksymalnie do niedzieli do 19 lipca 2023 r. do północy.

ZAPISY

 1. Zgłoszenia na maraton i płatności odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.carbongravelrace.pl
 2. Formularz zgłoszeniowy zamykany jest po wyczerpaniu limitu miejsc na daną imprezę lub na miesiąc przed terminem Maratonu.

Pakiet startowy

Pakiet startowy dla każdego Uczestnika Caro Gravel Race 2023 obejmuje:

 • czapeczkę kolarską z numerem startowym,
 • monitoring GPS i możliwość śledzenia przebiegu imprezy na żywo w internecie,
 • świadczenia bazy Maratonu,
 • obsługę medialną,
 • upominek od Organizatorów

Na mecie

 • posiłek regeneracyjny,
 • medal i koszulka finishera dla każdego uczestnika, który ukończy Maraton w limicie czasu.

22-23.07.2023

Bielsko - Biała

200 lub 400 km

Zapisy na maraton

Wszelkie pytania prosimy kierować na

Poznaj organizatorów

Iwo Borowicz

Jeździłem na przełaju po Beskidach zanim to było modne 🤣 Zajmuję się na codzień odnawianiem starych rowerów, głównie szosowych, wyprawowych, przełajów i wynalazków retro MTB(Insta: @deepbluecycles). Prowadzę stronę Gravelowe Beskidy, eksploruję góry w poszukiwaniu przejezdnych tras. W ramach strony okazjonalnie pojawiają się ustawki gravelowe. Prywatnie przede wszystkim szosa dla własnej satysfakcji.

Robert Grajcarek

Trener kolarstwa, twórca Kolarskiego Klubu Sportowego "BB" Bielsko-Biała.
Robert zadba o to, żeby nikt się nie nudził, a szczególnie dzieci. Przygotowuje dla najmłodszych coś wspaniałego, przełajowy wyścig.
Dzięki niemu zapowiada się rodzinny klimat pośród górskich krajobrazów oraz leśnych ścieżek.

Marcin Koseski

Doświadczony kolarz ultra, finiszer Maratonu Rowerowego dookoła Polski, Race Through Poland, Bałtyk - Bieszczady Tour i wielu innych imprez. Marcin jest współzałożycielem marki odzieży kolarskiej AM Cycling, zwolennikiem kolarstwa romantycznego oraz łączenia długich dystansów z turystyką.

Anna Koseska

To nie zbieżność nazwisk, Ania razem z Marcinem prowadzi markę AM Cycling. Ania także jeździ dystanse ultra, na koncie ma polskie klasyki gatunku typu Bałtyk-Bieszczady Tour, a także wyścigi zagraniczne typu Race Across Czechia.

Karolina Machowska

Wspaniała bohaterka Rodziny Waligóry. Uwielbia swojego gravela, na którym wykręca niesamowite przygody. Organizatorka nie tylko życia rodzinnego. Od lat jest instruktorką chustonoszenia , doradcą rodzinnym w sprawach zdrowia, rozwoju dzieci oraz ich wychowania. Promotorka kolarstwa kobiecego oraz rodzinnych wartości.

Lukas Machowski

Twórca słynnego w Bielsku-Białej i okolicach chleba mocy o nazwie Bochen Waligóry. Kolekcjoner ultra-trudnych podjazdów. Pasjonat asfaltów, ażurów oraz szutrów. Dojazdy na rowerze do pracy to jego codzienność. Mąż Karoliny Machowskiej i ojciec trójki dzieci. Wspólnie tworzą markę Rodzina Waligóry. Bohater, który wydobył z nieodkrytych głębi swojej wyobraźni ideę wyścigu opartego na punktach kontrolnych Palarni Kawy Proper, których to kawiarnie rozsiane są po całym Śląsku.

Tom Swoboda

Artysta intermedialny, fotograf, projektant, edukator. Odpowiedzialny za stronę wizualną i koncepcyjną CGR. Finalista prestiżowych konkursów fotograficznych LensCulture Portrait Awards, Sony World Photography Awards. Założyciel i prowadzący Szkołę Sztuki i Myślenia w Cieszynie, The Underground Art Center UK, Galeria Szara w Cieszynie (obecnie Warszawa) Fanatyk przemieszczania się w pejzażu. Nie ważne czy szybko, daleko czy ciemno. Ważne, że na gravelu, ważne że biegnąc, że zdjęcia po drodze.